Korøvelser

Vi har faste korøvelser på Frydenlund skole i Åros hver tirsdag kl. 19.00 – 21.30. Før konserter og forestillinger vil det utover de faste øvelsene ofte være behov for én eller flere ekstraøvelser.

Vi har i tillegg vanligvis et helgseminar hver høst og vår, hvor vi foruten innøving av sangtekster og melodistemmer under ledelse av dirigenten, ofte arbeider spesielt med innøving av sangteknikk under instruksjon av sangpedagog.

Kartet viser Frydenlund skole, Astrid Skares vei 72, 3474 Åros:kart